Staffing Medical, Dresden

Health/Medical/Pharmaceuticals

Staffing Medical
am 14.09.2013 im Flughafen Dresden auf der Besucherplattform. Alle Wege zu Deiner Karriere im Gesundheitswesen! Nimm Deine Karriere, Berufseinstieg ernst und in deine eigenen Hände und arbeite in den besten Kliniken in DE! Sme spoločnosť HR Business UG sídliaca v Drážďanoch, Nemecku, zaoberajúca sa certifikáciou ISO 9001, usporadúvaním veľtrhov pracovných príležitostí a sprostredkúvaním personálu. Po osobných rozhovoroch s odborníkmi na medicínskom veľtrhu Staffing Medical, nami poriadaným, sme zistili, že Nemecko má veľký nedostatok, čo sa týka kvalifikovaného personálu vtejto oblasti. Keďže už mnoho odborníkov zo Slovenska, Česka a Poľska pracuje v Nemecku a osvedčili sa ako spoľahlivá a odborná sila, rozhodli sme sa preto pomôcť vylepšiť túto situáciu hneď obojstrannou spokojnosťou. Pre nemecké kliniky to znamená dostatok špecialistov a pre Teba práca s kvalitnými medicínskymi prístrojmi, v príjemnom prostredí, s inými odborníkmi, s možnosťou neustáleho doškolovania na vyššiu úroveň a za "nemecké" platové podmienky zodpovedajúce a ohodnocujúce Tvoju odbornosť.

Adress

Wilhelmine-Reichard-Ring 1
01109 Dresden

Parking

Staffing Medical, Dresden updated