City Sporthafen Hamburg, Hamburg

Port

City Sporthafen Hamburg

Adress

Vorsetzen / Hafenmeisterbüro
20459 Hamburg

Phone number

+49 40 36 42 97

Opening hours

Monday 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Friday 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Sunday 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00

Parking

City Sporthafen Hamburg, Hamburg updated