Ambras Castle, Innsbruck

Tours/Sightseeing

Ambras Castle
Ambras je renesanční zámek v kopcích nad Innsbruckem na jihovýchodním okraji města, v nadmořské výšce 635 m n. m. v bezprostřední blízkosti obce Amras. Byl postaven v šestnáctém století na místě hradu z desátého století. Kulturní a historický význam hradu je úzce spojen s arcivévodou Ferdinandem II. Od roku 1563 do roku 1595 sloužil jako jeho bydliště.ParkPark obklopuje hrad nad městskou částí Amras. Hned za hlavním vchodem může návštěvník vidět velký rybník. Největší část parku je upravena jako anglický krajinářský park. Ve východní části jsou zbytky renesančních zahrad. Za zajímavou je považována jeskyně Ritterhöhle, Keuchengarten a umělý vodopád, který je napájen z potoka Sistranser Bach. Na severním vchodu do parku jsou pozůstatky věže zaniklého kostela St. Georgskirche.Externí odkazy web zámku Ambras Ambras zámek, 360° panorama

Adress

Innsbruck

Phone number

+43 1 525244802

Ambras Castle, Innsbruck updated