فرودگاه ولس (اتریش), Wels

Airport

فرودگاه ولس (اتریش)
فرودگاه ولس (اتریش) یک فرودگاه عمومی است که در شهر ولس اتریش قرار دارد. این فرودگاه برای سفرهای تجاری استفاده نمی‌شود اما امکان استفاده‌های تجاری و هوایی عمومی و خصوصی و تمرین‌های پرواز و فعالیت‌های نظامی را دارد.

Adress

Wels

فرودگاه ولس (اتریش), Wels updated